PAISATGISTA: INTERIORISTA I ENGINYERA TÈCNICA AGRÍCOLA

PAISAJISTA: INTERIORISTA E INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 

LANDSCAPE ARCHITECT: INTERIOR DESIGNER AND AGRICULTURAL TECHNICAL ENGINEER

Sóc diplomada en interiorisme per l’escola Elisava i enginyer tècnic agrònom especialitzada en paisatge per l'UPC de Barcelona. He desenvolupat la meva trajectòria professional com a paisatgista a l’estudi de Manel Colominas, Factors de paisatge, a l’estudi J&L Gibbons de Londres, entre d'altres, i a la vegada he portat a terme projectes pel meu compte com a freelance.

Soy diplomada en interiorismo por la escuela Elisava e ingeniero técnico agrónomo especializada en paisaje por la UPC de Barcelona. He desarrollado mi trayectoria profesional como paisajista en el estudio de Manel Colominas, Factors de paisatge, en el estudio J&L Gibbons de Londres, entre otros, y simultáneamente he realizado proyectos por cuenta propia como freelance.

I'm an interior designer from the Elisava school and technical engineer agronomist specialized in landscape from the UPC of Barcelona. I have developed my professional career as a landscaper in the study of Manel Colominas, Factors de paisatge, in the J & L Gibbons studio in London, among others, and simultaneously I have carried out my own projects as a freelance.

photo by @nadiatremoulet